กิจกรรมวันคริสต์มาส ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
 
             วันพฤหัสฯที่ 22 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยมีคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสต์มาส ร่วมด้วยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน และในโอกาสเดียวกันนี้สมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ตัวแทนคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมคำนับคณะผู้บริหารพร้อมส่งมอบความสุขในโอกาสคริสต์มาส และสมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯได้มอบทุนสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
 
main image
Previous   1 / 104  Next
  Please wait! Loading...
SlideShow