กิจกรรมค่ำคืนของวันชื่นชมยินดี "Christmas day"
 
              อาสนวิหารอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดการแสดงละครคริสต์มาสในค่ำคืนวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการต่างๆดังนี้
             - 17.00 น. เริ่มกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่นการแสดงบนเวที การบรรเลงดนตรี เกม สอยดาว
                            การประกวดทำถ้ำพระกุมาร การประดิษฐ์พวงกุญแจ เป็นต้น
             - 21.00 น. เริ่มบริการศีลอภัยบาป
             - 22.00 น. ละครคริสต์มาสแสดงโดยนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
             - 22.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ โดยพระคาร์ดินัล ปรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

             กิจกรรมวันคริสต์มาสที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้ในการนำวัสดุเหลือใช้ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษลัง ฝาขวดน้ำและเศษกระดาษ ด้วยการนำมารังสรรค์เป็นพวงกุญแจ สายคล้องข้อมือ ที่เสียบกระดาษ และอื่นๆ ให้เข้ากับเทศกาลคริสต์มาส ถือเป็นการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนในการนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพได้ต่อไป และที่สุดของกิจกรรมเราจะพบภาพความอบอุ่นที่หลายคนได้พาครอบครัวมาร่วมกิจกรรมคริสต์มาส....ซึ่งต้องถือว่า “คริสต์มาสเป็นเวลาแห่งการให้”...."คริสต์มาสเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความรักและสันติสุข"
 
main image
Previous   1 / 81   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow