พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (มิสซาปีใหม่)

           วันพฤหัสฯที่ 5 มกราคม 2566 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (มิสซาปีใหม่) และภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 โดยคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง และคุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ มีคณะผู้บริหาร ผู้แทนครู และนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา อัสสัมชัญคอนแวนต์ และอัสสัมชัญ (ไตรอัสสัมชัญ) เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงและหลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีการสุ่มรายชื่อแจกรางวัล และมีไอศกรีมให้สำหรับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมพิธี
 
main image
Previous   1 / 25  Next
  Please wait! Loading...
SlideShow