กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน "AS Go Green Sport Day"
 
                 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน "AS Go Green Sport Day" ภายใต้หัวข้อ "อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน" ดังพระสมณสาส์น เลาดาโตซี (LAUDATO SI’) โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง มาเป็นประธานในพิธี และซิสเตอร์น้ำทิพย์ งามสุทธา ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ มาให้กำลังใจและชื่นชมศักยภาพของนักเรียนแบบชิดติดขอบสนาม ทั้งขบวนพาเหรด การนำเชียร์ที่ประยุกต์ใช้เศษวัสดุเหลือใช้ การแข่งขันกีฬา กรีฑา เกมส์ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถม ระดับชั้นมัธยม และคุณครู ที่รวมพลังกันสร้างสีสันและความสนุกสนานด้วยบรรยากาศแบบอบอุ่นของเราชาวขาว-แดง
 
main image
Previous   1 / 207   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow