กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 
           วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน กิจกรรมเริ่มด้วย วจนพิธีกรรมทางศาสนา การอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ การมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับเด็กดีศรีพระหฤทัยฯ เด็กดี อสศ. เกียรติบัตรผลงานด้านวิชาการ รางวัลกิจกรรมคลิปวีดีโอสร้างสรรค์กิจกรรม LUCKY GIRL คำขวัญวันเด็ก "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"
 
main image
Previous   1 / 50   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow