กิจกรรม"วันครู" เนื่องในโอกาส "วันครูแห่งชาติ"
 
              วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรม"วันครู" เนื่องในโอกาส "วันครูแห่งชาติ" ซึ่งตรงกับ วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ เชิดช“ครู” ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี และดูแลเด็กให้เป็นผู้ที่มีความรู้พร้อมเป็นกำลังของชาติ โดยมีคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม พิธีการเริ่มด้วยวจนพิธีกรรมทางศาสนา พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีปฏิญาณตน การกล่าวระลึกถึงพระคุณของครู และการชื่นชมยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครู "ดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565 "สุขสันต์วันครู" ค่ะ
 
main image
Previous   1 / 27   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow