พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน
 
              วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน การรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และการรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาปของนักเรียนไตรอัสสัม โดยคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง คุณพ่อวิทวัส แก้วแหวน และคุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง ดำเนินการประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนครู และนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และโรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าร่วมพิธี ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
 
main image
Previous   1 / 36  Next
  Please wait! Loading...
SlideShow