งานวันพระคัมภีร์ "ศิษย์พระคริสต์ดำเนินชีวิตด้วยพระวาจา"
 
          วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาร่วมกับโรงเรียนสังกัดเขตการศึกษาเขต 1 จัดงานวันพระคัมภีร์ "ศิษย์พระคริสต์ดำเนินชีวิตด้วยพระวาจา" โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานประกอบด้วยฐานกิจกรรม "หนังสืออพยพ" เช่น ฐาน ชาวอิสราเอลข้ามทะเลอย่างอัศจรรย์ ฐานน้ำขม ฐานน้ำหวาน ฐานมานาและนกคุ่ม ฐานชาวอิสราเอลมาถึงภูเขาซีนาย ฐาน พระบัญญัติ 10 ประการ ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 7 อาคารเลโอแปรูดอง

 

main image
Previous   1 / 27   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow