ปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
 
           กิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โรงเรียนมุ่งเน้นทักษะการปฏิบัติเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ให้เหมาะสมตามวัย รู้จักการทรงตัว ฝึกสมาธิ และส่งเสริมให้เด็กๆ เรียนรู้การเข้าสังคม รู้จักการรอคอย การเคารพกฎกติกา "ปั่นจักรยาน" เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยฝึกและส่งเสริมประสบการจริงให้แก่เด็กๆ
 
main image
Previous   1 / 34  Next
    Please wait! Loading...
SlideShow