ทดสอบการอ่านภาษาไทย โดยคณะกรรมการกลาง
 
                  วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ทดสอบการอ่านภาษาไทย โดยคณะกรรมการกลางจากโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 1 มาทดสอบและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยให้กับนักเรียน
 
main image
Previous   1 / 11   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow