พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
            วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 85 และ 86 โอกาสสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน โอกาศนี้ได้รับเกียรติจากคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง ผู้แทนผุู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ซิสเตอร์ ดร. น้ำทิพย์ งามสุทธา ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ นายกสมาคมศิษย์เก่าพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้แทนครู และท่านผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมพิธีด้วยความภาคภูมิใจและปิติยินดีกับความสำเร็จด้านการศึกษาของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง
 
main image
Previous   1 / 112   Next
    Please wait! Loading...
SlideShow