เทคโนโลยีและการออกแบบของนักเรียนระดับปฐมวัย
 
              ิชาเทคโนโลยีและการออกแบบของนักเรียนระดับปฐมวัย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ด้าเทคโนโลยีให้แก่เด็กๆ ด้วยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเข้ากับรายวิชาต่างๆ และสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของเด็กๆ ฝึกการพิมพ์ การสะกดคำทั้งในภาษาไทย ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เด็กๆชอบเรียนคอมพิวเตอร์มากค่ะ ได้รับทั้งความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ มีความสุข สนุกและเพลิดเพลินต่อการเรียนค่ะ
 
main image
Previous   1 / 13   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow