พิธีรับวุฒิบัตรของนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3
 
              วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดพิธีรับวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์ ดร. น้ำทิพย์ งามสุทธา ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ คณะผู้แทนครู และท่านผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมพิธีดด้วยความชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในความสำเร็จก้าวแรกของนักเรียนในด้านการศึกษา ภาพบรรยากาศของงานในวันนี้เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นของแต่ละครอบครัวที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลาน "เด็กเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ หากได้รับดิน ปุ๋ย น้ำ ที่เหมาะสม ก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพค่ะ"
 
main image
Previous   1 / 174   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow