:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
::
สุขสันต์วันตรุษจีน
------------------
ด.ญ. ณัชชา เชียงคณา ชั้นป.3/1
มาร้องเพลงปีใหม่ให้ทุกท่านได้รับฟังกันค่ะ...เป็นอีกหนึ่งทักษะทางภาษาที่โรงเรียนมุ่งเน้นให้เกิดกับตัวผู้เรียนตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน "ส่งเสริมด้านภาษาและจิตอาสา"
เก่งและน่ารักมากๆค่ะ
 

   
::
สุขสันต์วันตรุษจีน
------------------
ด.ญ.นันท์นลิน ภู่แก้วเผือก  ป.3/1
ด.ญ.วริฎฐิญา เกรซ ไชยพรเลิศ
ชั้น ป.3/1 มาอวยพรทุกท่านในโอกาสเทศกาลตรุษจีนค่ะ
เก่งและน่ารักมากๆค่ะ

   
::
AS Go Green Sport Day
---------------
คลิปนี้ต้องเก็บมาฝากให้ได้ชมกันค่ะ เป็นภาพสีสันของความสนุก ความอบอุ่นของเรา "อัสสัมชัญศึกษา" ค่ะคุณครูน่ารัก นักเรียนก็น่ารัก!!!
 

   

:


::
AS Go Green Sport Day
---------------
    คลิปวิดีโอ...การนำเชียร์ของนักเรียนทั้ง 4 สี "เพลงมาร์ชสถาบัน"
ชื่นชมนักเรียนที่สร้างสรรค์ประยุกต์ใช้เศษวัสดุเหลือใช้มาประกอบเป็นชุดโชว์เชียร์ได้อย่างน่ารักและสวยงามมากค่ะ

   
::
AS Go Green Sport Day
---------------
คลิปวิดีโอ...พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา "อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน" ดังพระสมณสาส์น เลาดาโตซี (LAUDATO SI’)

   
เดือนแห่งการส่งมอบและแบ่งปัน
ความสุขให้กันและกัน
------------------
ด.ญ. ชนิดาภา อุดมธนสกุล
ั้น ป.3/1
 ด.ญ. กันยารัตน์ อุดมธนสกุล
ชั้น ป.1/1
 นำกิจกรรมน่ารักๆ มา
ส่งมอบความสุขให้แก่ทุกๆท่าน เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะ เก่งและน่ารักมากๆค่ะ.
 

   
เดือนแห่งการส่งมอบและแบ่งปัน
ความสุขให้กันและกัน
------------------
ด.ญ.นรีรัตน์ วิคุณศรีชั้นป.3/3
ด.ญ.แพรพิไล วิรุณศรี ชั้น ม.1/2
มาส่งมอบความสุข
ให้แก่ทุกๆท่านผ่านบทเพลงเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะ เก่งและน่ารักมากๆค่ะ
 

   
เดือนแห่งการส่งมอบและแบ่งปัน
ความสุขให้กันและกัน
------------------
ด.ญ.ณัฐธิดา
ชั้น ป.6/1
ด.ญ.นันท์นภัส
ชั้น ป.2/3
ด.ญ.นันท์นพร
ชั้น ป.2/1
มาส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะ เก่งและน่ารักมากๆค่ะ.
 

   
เดือนแห่งการส่งมอบและแบ่งปัน
ความสุขให้กันและกัน
------------------
ด.ญ. วรพิชชา วงศ์ทวีเกียรติ
ชั้น ป.4/3
มาส่งมอบความสุขและอวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะ เก่งและน่ารักมากๆค่ะ
 

   
เดือนแห่งการส่งมอบและแบ่งปัน
ความสุขให้กันและกัน
------------------
ด.ญ. วรนิษฐา วงศ์ทวีเกียรติ
ชั้น ป.5/3  มาส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะ เก่งและน่ารักมากๆค่ะ.

 

   
เดือนแห่งการส่งมอบและแบ่งปัน
ความสุขให้กันและกัน
------------------
ด.ญ. ทิฆัมพร ไพศาลวรเกียรติ ชั้น ป. 2/2  มาส่งมอบความสุขผ่านบทเพลงมอบให้แก่ทุกๆท่าน เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะ เก่งและน่ารักมากๆค่ะ
 

   
 

 

เดือนแห่งการส่งมอบและแบ่งปัน
ความสุขให้กันและกัน
------------------
ด.ญ.เอวา เมธีวรรณกุล ชั้น ป.3/3 มาอวยพรส่งมอบความสุขให้แก่ทุกๆท่าน เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะ เก่งและน่ารักมากๆค่ะน้องเอวา
 

   
เดือนแห่งการส่งมอบและแบ่งปัน
ความสุขให้กันและกัน
------------------
ด.ญ. สุรัมภา วันทาพงษ์ ชั้น อ. 3/1 มอบคลิปความสุขผ่านบทเพลงมาอวยพรทุกๆท่าน เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะ เก่งและน่ารักมากๆค่ะ
 

   
เดือนแห่งการส่งมอบและแบ่งปัน
ความสุขให้กันและกัน
------------------
เด็กหญิงอนัญญา จิตรนิรัตน์
ชั้น อ.3/5 มาอวยพรส่งมอบความสุขให้แก่ทุกๆท่าน เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะ เก่งและน่ารักมากๆค่ะ
 

   
เดือนแห่งการส่งมอบและแบ่งปัน
ความสุขให้กันและกัน
------------------
คลิปส่งมอบความสุขจากคุณครูสาระสังคมศึกษาฯผ่านบทเพลงเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ คลิปนี้ส่งมอบความสุขมาให้นักเรียน ท่านผู้ปกครองและทุกๆท่านค่ะ ขอให้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ
 

   
เดือนแห่งการส่งมอบและแบ่งปัน
ความสุขให้กันและกัน
------------------
 คลิปน่ารักๆ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ดช.ภูริวัชร เพชรา ชั้น อ.3/1 มาอวยพรมอบให้แก่ทุกๆท่าน เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะ เด็กอนุบาลโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเก่งและน่ารักมากๆค่ะ

 

   
 


เดือนแห่งการส่งมอบและแบ่งปัน
ความสุขให้กันและกัน
------------------
เด็กหญิงสิตางค์ ไพโรจน์ทินกร.
ชั้น ป.2/2 นำความสามารถพิเศษด้านการขับร้องเพลงมาอวยพรแด่ทุกๆท่าน เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่
เก่งและน่ารักมากๆค่ะ

   
เดือนแห่งการส่งมอบและแบ่งปัน
ความสุขให้กันและกัน
------------------
องพี่น้องตระกูล “ภู่แก้วเผือก” เด็กหญิงพลอยนภัส ชั้น ป.2/2 และ เด็กหญิงนินท์นลิน ชั้น ป.3/1 มาขับร้องบทเพลงอวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะ เก่งและน่ารักมากๆค่ะ
 

   
เดือนแห่งการส่งมอบและแบ่งปัน
ความสุขให้กันและกัน
------------------
ด.ญ. วราลี อธิสกุล
ชั้น ป.3/2 นำความสามารถพิเศษด้านดนตรีในการเล่นเปียโนและการขับร้องเพลง มาส่งมอบความสุขและอวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะ เก่งและน่ารักมากๆค่ะ

   
เดือนแห่งการส่งมอบและแบ่งปัน
ความสุขให้กันและกัน
------------------
 ด.ญ.สิริวัฒนา ไพรัชกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
เก่งและน่ารักมากๆค่ะ

 

   
เดือนแห่งการส่งมอบและแบ่งปัน
ความสุขให้กันและกัน
------------------
ด.ญ.สิริณัฐ วันทาพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ที่มาพร้อมกับเสียงใสๆ น่ารักๆในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารผ่านบทเพลงตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน
"ส่งเสริมด้านภาษาและจิตอาสา"

   
   
เดือนแห่งการส่งมอบและแบ่งปัน
ความสุขให้กันและกัน
------------------
    ด.ญ.ดนิตา นวลศรีชาติ (น้องอังอัง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
มาแบ่งปัน
ส่งมอบความสุขให้แก่ทุกท่านเนื่องในโอกาสคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ค่ะ เก่งและน่ารักมากๆค่ะ
 

   
ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL

     

  Copyright 2022 © Assumptionsuksa School
  22-23 Charoen Krung 53 Alley, Bang Rak, Bangkok 10500
  Tel. 02-6306063-4   e-mail :assumpsuksa@gmail.com  website: https://www.as.ac.th
  Update: 9 March 2022
 

  Visitors : web counter

 

 

 

 

>> VIEW MORE  [1] [2] [3] >>