:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3
-----------------
จัดส่งมาให้ท่านผู้ปกครองได้ชื่นชมความน่ารัก ความร่าเริงแจ่มใส่ ความตั้งใจในชั่วโมงส่งเสริมประสบการณ์ด้านดนตรีของลูกๆค่ะ เรียนรู้และฝึกทักษะกันตั้งแต่ปฐมวัย กว่าจะเรียนจบชั้นมัธยมฯ เด็กๆของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาต้องมีความชำนาญในเครื่องดนตรีและเสียงเพลงกันแน่นอนค่ะ
[คลิปประมวลภาพเต็ม อ..3/1-อ.3/6]

   


ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
-----------------
คลิปนี้...ส่งตรงจากห้องเรียนดนตรี มามอบให้ท่านผู้ปกครองเช่นกันค่ะ เห็นแล้วรู้สึกภาคภูมิใจในศักยภาพของครูผู้สอนและนักเรียนตัวน้อยๆของเราค่ะโรงเรียนส่งเสริมสุนทรียภาพ ผู้ปกครองสานฝันต่อให้เด็กๆนะคะ [คลิปประมวลภาพเต็ม ป.3/1-ป.3/3]
 

   


ห้องเครื่องเล่น
สำหรับเด็กปฐมวัย
-----------------
อีกหนึ่งห้องปฏิบัติการสำหรับเด็กปฐมวัยที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ดูจากรอยยิ้มของเด็กๆ แล้วเชื่อได้ว่า "ห้องเครื่องเล่น" ต้องเป็นห้องที่เด็กๆชื่นชอบแน่นอนค่ะ


 

   

 

ห้องจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย
-------------------

คลิปนี้!!! พาชมห้องจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาเด็กประฐมวัย
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาค่ะ
 

 

 

   

ชมคลิปแนะนำ
การเริ่มเรียนในรูปแบบ ON-SITE
-------------------

    
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 เริ่มเรียนในรูปแบบ ON-SITE เป็นวันแรกสำหรับระดับชั้นอนุบาล 2-3 จะเริ่มเรียนในรูปแบบ ON-SITE ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลสามารถส่งนักเรียนได้ที่ประตู 1 ค่ะ

 

   


 

ห้องจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย
-------------------

คลิปนี้!!! พาชมห้องจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาเด็กประฐมวัย
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาค่ะ 

   


พัฒนาการ
    และพื้นฐานอารมณ์เด็กปฐมวัย
เพื่อการเติบใหญ่อย่างมีคุณภาพ
--------------------

    คลิปนี้!!! พามาดูความน่ารัก
ของเด็กๆปฐมวัยโรงเรียน
อัสสัมชัญศึกษากับกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายค่ะ
 

   

การเรียนการสอนรูปแบบ
Play & Learn
------------------
การจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอัสสัมชัญให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้แก่เด็กๆ โดยยึดหลักจิตวิทยาและธรรมชาติของเด็กที่ชอบเล่นอยู่แล้ว ด้วยการใช้เทคนิควิธีการบูรณาการสาระความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ต้องการให้เกิดกับเด็กและการเล่นเข้าด้วยกัน ทำให้เด็กได้เล่น รู้สึกสนุกสนานอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

   

พาชมรอบรั้วโรงเรียนอัสสัมชัญฯ
กับเด็กปฐมวัย
-------------------

เรียนรู้อย่างมีความสุข
สนุกกับการเรียน อัสสัมชัญศึกษาพร้อมส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กๆ
เติบโตเป็นคนดีมีศักยภาพ
ตามความถนัด ความสนใจ
และโดดเด่นในด้านภาษา 

ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL

     

  Copyright 2022 © Assumptionsuksa School
  22-23 Charoen Krung 53 Alley, Bang Rak, Bangkok 10500
  Tel. 02-6306063-4   e-mail :assumpsuksa@gmail.com  website: https://www.as.ac.th
  Update: 9 March 2022
 

  Visitors : web counter

 

 

 

 

>> VIEW MORE  [1] [2] [3] >>