:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

 
"World of Fun" "ห้องพัฒนาการเรียนรู้" "ห้องนาฏศิลป์ระดับอนุบาล"
ห้องยอดฮิตสำหรับเด็กๆระดับปฐมวัย เป็นห้องเสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนาทักษะและจัดบรรยากาศ
ที่เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ และทักษะอาชีพ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
     
"ห้องคีย์บอร์ด" ระดับอนุบาล "ห้องคอมพิวเตอร์" ระดับปฐมวัย "มุมเครื่องเล่นสนาม"
    สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
     
     
"Swimming Pool" มี 2 ขนาด "Music Room" "ห้องดนตรีไทย"
สำหรับพัฒนาทักษะการว่ายน้ำ สำหรับการเรียนรายวิชาดนตรี สำหรับฝึกทักษะตามความถนัด
ให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย ฝึกทักษะตามความถนัดและความสนใจ และความสนใจของนักเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา    
     
"Assumption Library" " Maria Library" "อาคารสถานที่"
ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา แหล่งศูนย์รวมของนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษามีอาคาร
สำหรับนักเรียนทุกๆคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
     

ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL

     

  Copyright 2022 © Assumptionsuksa School
  22-23 Charoen Krung 53 Alley, Bang Rak, Bangkok 10500
  Tel. 02-6306063-4   e-mail :assumpsuksa@gmail.com  website: https://www.as.ac.th
  Update: 9 March 2022
 

  Visitors : web counter

 

 

 

 

>> VIEW MORE  [1] [2] [3] >>