อำนวยความสะดวกสถานที่ประชุม
เขตการศึกษาที่1

 
           วันที่ 25 มกราคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา อำนวยความสะดวกสถานที่ประชุมให้แก่คณะผู้บริหารและตัวแทนโรงเรียน  ในสังกัดเครือสังฆมณฑล เขตการศึกษาที่1 ประกอบด้วยโรงเรียนกุหลาบวิทยา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล และโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โดยมีบาทหลวงเอกรัตน์  หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ บาทหลวงศวง วิจิตรวงศ์ หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในด้านวิชาการระดับมัธยมศึกษา ประถมศึกษา ปฐมวัย และงานจิตตาภิบาล
main image
Previous   1 / 15   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow