:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::
   

กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
----------------

"ศิลปะสร้างสรรค์จีน"  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จีน เหล่าซือ จากสถาบัน Chinaviz มาทบทวนและฝึกคำศัพท์ให้กับเด็กๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีนผ่านคำศัพท์ และการฝึกระบายสีหน้ากาก เด็กๆ ตั้งใจกันทำดูจากแววตาก็รู้ว่าทุกคนสนุกและมีความสุขในการทำกิจกรรมกันมากค่ะ
[คลิก...ประมวลภาพ]

   

กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
----------------
"Cooking" ภาพบรรยากาศกิจกรรมฐานการทำพิซซ่าจากขนมปังของเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 1 เด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีการประกอบอาหารแบบง่ายๆเลือกหน้าพิซซ่าและประมาณการใส่ส่วนผสม เด็กๆได้รับประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือปฏิบัติ ทำเอง-รับประทานเอง ทราบถึงรสชาติในส่วนผสมตามปริมาณและความอิ่มอร่อย
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยรอบด้านอย่างสมดุล
[คลิก...ประมวลภาพ]
 

   


ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3
-----------------
จัดส่งมาให้ท่านผู้ปกครองได้ชื่นชมความน่ารัก ความร่าเริงแจ่มใส่ ความตั้งใจในชั่วโมงส่งเสริมประสบการณ์ด้านดนตรีของลูกๆค่ะ เรียนรู้และฝึกทักษะกันตั้งแต่ปฐมวัย กว่าจะเรียนจบชั้นมัธยมฯ เด็กๆของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาต้องมีความชำนาญในเครื่องดนตรีและเสียงเพลงกันแน่นอนค่ะ
[คลิปประมวลภาพเต็ม อ..3/1-อ.3/6]

   


ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
-----------------
คลิปนี้...ส่งตรงจากห้องเรียนดนตรี มามอบให้ท่านผู้ปกครองเช่นกันค่ะ เห็นแล้วรู้สึกภาคภูมิใจในศักยภาพของครูผู้สอนและนักเรียนตัวน้อยๆของเราค่ะโรงเรียนส่งเสริมสุนทรียภาพ ผู้ปกครองสานฝันต่อให้เด็กๆนะคะ [คลิปประมวลภาพเต็ม ป.3/1-ป.3/3]

 

   


ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
-----------------
เป็นภาพอีกคลิปหนึ่งที่รู้สึกภาคภูมิใจในตัวนักเรียนค่ะ ศักยภาพด้านดนตรีโดดเด่นมากๆ  นักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษามีศักยภาพด้านดนตรีสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต การศึกษาต่อหรือต่อยอดสร้างเป็นอาชีพได้เลยค่ะ

 

   


ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
-----------------
คลิปวิดีโอกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรี ทักษะการใช้เครื่องดนตรี
ประเภทกีต้าร์โปร่งของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
[ คลิปประมวลภาพตัดต่อ ม.4-ม.6 ]
 


 

   

::: VIEW MORE >>     

 

   

ประกาศ!!! 7 มาตรการเข้มป้องกัน COVID-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติ "พัฒนางานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา" วันพฤหัสฯ 12 พ.ค. 2565

กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติ "การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ฯ" วันพุธที่ 11 พ.ค. 2565

ประกาศ!!! มาตรการการปฏิบัติตนของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "อสศ.มุทิตาจิตร" วันศุกร์ที่ 6 พ.ค. 2565

กำหนดการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากร 25-30 เมษายน 2565
ประกาศ!!! มาตรการปฏิบัติตนของนักเรียนที่เลือกเรียนรูปแบบ ON-SITE
เรื่อง! แจ้งกำหนดการต่างๆ และการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน/2565
ประกาศผลผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
ประกาศ! เรื่องการฉีดวัคซีนของนักเรียนอายุระหว่าง 5-11 ปี
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564
ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
แนะนำห้องสมุดระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
อีกหนึ่งแหล่งศูนย์รวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 "Maria Library"
ส่งเสริมศักยภาพและสุนทรียภาพด้านดนตรี "ห้องเรียนคีย์บอร์ด" ของนักเรียนปฐมวัย
เตรียมความพร้อมในการเอื้อสถานที่จัดเป็นสนามสอบวัดคุณภาพด้านการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
อำลาอาลัยพระคุณเจ้ายอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
ขอร่วมใจภาวนาและขอร่วมไว้อาลัยแด่ดวงวิญญาณของพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
อีกหนึ่งที่นักเรียนอนุบาลชื่นชอบ "มุมเครื่องเล่นสนาม"
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
บรรยากาศบางส่วนในการเรียนรูปแบบ ON-SITE วันแรกของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
ประกาศ เรื่อง มาตรการการปฏิบัติตนของนักเรียนระดับชั้น อ.1-ม.6 ที่เรียน ON-SITE

ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2565

 

:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::
 
         
พฤหัสฯที่ 15 กันยายน 2565
นิเทศการสอนนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 2 /2565 รายวิชาคริสต์ศาสนาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา [รายละเอียด
]
  จันทร์ที่ 12 กันยายน 2565
โรงเรียนในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 1 จัดกิจกรรมแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการ
[รายละเอียด]
         
ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2565
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
[รายละเอียด]
  ศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรองระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
[รายละเอียด]
         
ศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
รับน้องพาน้องเข้าโรงเรียน อีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสาตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
[รายละเอียด]
  ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ภายใต้หัวข้อ "สนุกคิดพิชิตการเงิน"
[รายละเอียด]
         
พุธที่ 7 กันยายน 2565
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองแม่พระบังเกิดและฉลอง 100 ปี
[รายละเอียด]
  ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์สังคมศึกษา
[รายละเอียด]
         
พุธที่ 17 สิงหาคม 2565
Science Show "พลังฟองฟู่"
ของน้องๆแผนกปฐมวัย
[รายละเอียด
]
  ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ "สืบโลกล้านปี ท่องอาณาจักรไดโนเสาร์" [รายละเอียด]
         
จันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
พิธีสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
[รายละเอียด]
  พฤหัสฯที่ 11 สิงหาคม 2565
ฉลองศาสนนาม "พระนางมารีย์ผู้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ"และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
[รายละเอียด]
         
ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนและฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ (ไตรอัสสัมชัญ)
[รายละเอียด]
  วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2565
ร่วมกิจกรรม “ค่ายฝึกอบรมเยาวชนต้นแบบจิตอาสา กลุ่มโรงเรียนในเครือคาทอลิกครั้งที่ 7” [รายละเอียด]
         
พุธที่ 27 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
[รายละเอียด]
  พุธที่ 27 กรกฎาคม 2565
ฉลองศาสนนามท่านผู้บริหาร นักบุญองค์อุปถัมภ์ของคุณพ่ออิกญาซีโอ อดิศักดิ์ สมแสงสรวง ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
[รายละเอียด]
         
พฤหัสฯที่ 16 มิถุนายน 2565
แสดงกตัญญุตาต่อครูผู้มีพระคุณ
ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ได้เติมใหญ่อย่างมีคุณภาพ "วันไหว้ครู"
[
รายละเอียด
]
  ศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
ไตรอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2565 โดยมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระเจ้าในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565
[
รายละเอียด]
         
จิตอาสานำน้องเข้าห้องเรียน
กิจกรรมเสริมสร้างนักเรียนให้มีชีวิตเพื่อผู้อื่น รู้จักมองความต้องการของสังคมรอบข้างด้วยการแสดงความมีน้ำใจฯลฯ
[รายละเอียด]
  อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
ต้อนรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลเข้าสู่รั้วอัสสัมศึกษาในวันแรกของการเปิดภาคเรียน
[
รายละเอียด] 
         
พุธที่ 11 พฤษภาคม 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
[รายละเอียด]
  อังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
ประชุมเปิดปีการศึกษา 2565  และต้อนรับผู้บริหาร คุณพ่ออดิศักดิ์
สมแสงสรวง และบุคลากรใหม่
ของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
[รายละเอียด]
         
ศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
"อสศ. มุทิตาจิต ปีการศึกษา 2565" ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณงามความดีของคุณครูผู้เกษียณอายุการทำงาน
และครูทำงานนาน 25 ปี
[รายละเอียด]
  ศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
ประชุมครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
[รายละเอียด]
         
พฤหัสฯที่ 28 เมษายน 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ "Grammar
ยุค 5G" เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรครูในด้านภาษาอังกฤษ
[รายละเอียด]
  27-28 เมษายน 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน" [รายละเอียด]
         
พุธที่ 27 เมษายน 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การบูรณาการคุณค่าพระวรสารสู่แผนการจัดการเรียนรู้"
[
รายละเอียด]
  อังคารที่ 26 เมษายน 2565
ตรวจสุขภาพบุคลากรครู เจ้าหน้าที่
พี่เลี้ยงและพนักงาน ประจำปีการ
ศึกษา 2565
[รายละเอียด]
         
จันทร์ที่ 25 เมษายน 2565
"การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps"
[รายละเอียด]
  ศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565
การรับวัคซีน Pfizer สำหรับ
นักเรียนอายุ 5-11 ปี รอบแรก 
ณ โรงพยาบาลเมดพาร์ค
[รายละเอียด
]
         
17-18 กุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ "สะเต็มศึกษา" 
[รายละเอียด]
  อังคารที่ 25 มกราคม 2565
ประชุมคณะผู้บริหารและตัวแทน โรงเรียนในสังกัดเครือสังฆมณฑลเขตการศึกษาที่1 [รายละเอียด]
 
         
เสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
ชุมนุม "ยุวธรรมทูต อัครสัง
มณฑลกรุงเทพฯ" ครั้งที่ 22
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
 
[รายละเอียด]
  ศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2021
"คริสต์มาสหรรษา"เนื่องในโอกาส
สำคัญคริสต์มาสชื่นชมยินดีฉลอง
วันประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้า
[รายละเอียด]
         
พฤหัสฯที่ 30 ธันวาคม 2564
ส่งมอบความสุขแก่คณะครูและ
บุคลากร เนื่องในโอกาสคริสต์
มาสและวันขึ้นปีใหม่
[
รายละเอียด]
 
  เสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564
อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ สำหรับการจัดกิจกรรมลงมติซีนอดจัดโดยอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
[รายละเอียด]
 
         
จันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564
เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียน
ในรูปแบบ ON-SITE โดยยึด
แนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
COVID-2019 [รายละเอียด]

 
  อังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
ต้อนรับคุณพ่อ ดร.เอกรัตน์
 หอมประทุม ฝ่ายการศึกษา
โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ [รายละเอียด]
 
         
ศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564
น้อมจิตคำนับพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
โอสกาฉลองศาสนนามนักบุญองค์อุปถัมภ์ [รายละเอียด]
 
  จันทร์ที่ 29 พ.ย-1 ธ.ค. 2564
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
สำหรับการเปิดเรียน ON-SITE
ตรวจคัดกรองบุคลากรด้วยชุด
ตรวจ ATK [รายละเอียด]
 
         
       

::: VIEW MORE >>

 
:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::
 
 
 
 


ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL

     

  Copyright 2022 © Assumptionsuksa School
  22-23 Charoen Krung 53 Alley, Bang Rak, Bangkok 10500
  Tel. 02-6306063-4   e-mail :assumpsuksa@gmail.com  website: https://www.as.ac.th
  Update: 9 March 2022
 

  Visitors : web counter

 

 

 

 

>>VIEW MORE>>