กิจกรรม "ชุมนุมยุวธรรมทูต" อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 12

               วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมยุวธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 12 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก โดยมีพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิชเป็นประธานในพิธี โอกาสนี้
เด็กหญิงพิริยากร ดอนจันทร์ นักเรียนชั้น ป.6/2 เข้ารับรางวัลชมเชยจากการส่งผลงานเรียงความเข้าประกวดในวันพระคัมภีร์ หัวข้อ "เรื่องราวและประโยชน์จากการอ่านหนังสือปฐมกาล" จากพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 
photos credit : ยุวธรรมฑูต HolyChildhood BKK
main image
Previous   1 / 10   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow