ส่งมอบความสุขให้แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน
เนื่องในโอกาสคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ของไทย

              วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารและคณะกรรมการฝ่ายบริหารงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาส่งมอบความสุขให้แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเนื่องในโอกาสคริสต์มาส 2021 และวันขึ้นปีใหม่ 2565 ของไทยด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและอบอุ่น บุคลากรทุกท่านปฏิบัติตามหลัก Social Distancing อย่างเคร่งครัด ขอพระกุมารเยซูฯ โปรดอำนวยพระพรแด่ท่านและครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง และมีหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาเหมือนดวงหทัยของพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยนะคะ
main image
Previous   1 / 25   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow