การลงมติซีนอด จัดโดย...อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

             วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดสรรบุคลากรดูแล ประสานงานอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่และหอประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง สำหรับจัดกิจกรรมลงมติซีนอด จัดโดยอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิงและผู้แทนองค์กรคาทอลิก ในกาลนี้ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการตรวจ ATK จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ การจัดกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส 2019 และสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด

*** ซีนอด “หนทางเพื่อการก้าวเดินไปด้วยกันของพระศาสนจักร: ความเป็นเอกภาพ การมีส่วนร่วม และพันธกิจ”
 

main image
Previous   1 / 18   Next
 Please wait! Loading...
SlideShow