ต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ โอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

            วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซิสเตอร์ ดร.น้ำทิพย์ งามสุทธา ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ต้อนรับ คุณพ่อ ดร.เอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาโรงเรียนในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการศึกษาของโรงเรียน โอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ ดร.น้ำทิพย์ งามสุทธา ได้เชิญคุณพ่อเยี่ยมชมโรงเรียนและพบปะพูดคุยกับคณะครู บุคลากร รวมทั้งร่วมสังเกตการณ์การจัดการสอบในรูปแบบออนไลน์ของคณะครู ซึ่งคุณพ่อสนับสนุนและให้กำลังใจการปฏิบัติงานที่เข้มแข็งของคณะครูด้วยความเรียบง่ายและเป็นกันเองพร้อมกับรอยยิ้มแห่งความปรารถนาดีที่ท่านมอบให้แก่บุคลากรของโรงเรียนอย่างมีความสุข เป็นภาพแห่งความประทับใจที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้
main image
Previous   1 / 14   Next
 Please wait! Loading...
SlideShow