ฉลองศาสนนามพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
 

            วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ในนามโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา คณะผู้บริหาร คุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง (จิตตาภิบาลไตรอัสสัมชัญ)     คุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน (จิตตาภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา) ซิสเตอร์ ดร.น้ำทิพย์ งามสุทธา (ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ) ซิสเตอร์อรุณี สอนจันทร์ ผู้แทนครูและนักเรียน ได้แสดงมุทิตาจิตน้อมนำพระพรแด่พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เนื่องในโอกาฉลองศาสนนามท่ามกลางความชื่นชมปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยมีผู้แทนจากโรงเรียนอัสสัมชัญและอัสสัมชัญคอนแวนต์ (ไตรอัสสัมชัญ) เข้าร่วมในโอกาสนี้ด้วย ณ ห้องรับรองสำนักมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ

*** (บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสุขอนามัยที่ดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดฯอย่างเข้มแข็ง)
main image
Previous   1 / 15   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow