เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรสำหรับการเปิดเรียน ONSITE

             ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรสำหรับการเปิดเรียน ONSITE โดยจัดให้มีการตรวจคัดกรองบุคลากรโรงเรียนด้วยชุดตรวจ ATK ในการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ในวันแรกของการทำงานอย่างเป็นทางการ
main image
Previous   1 / 18   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow