ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565
 
             วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษามีความตระหนักถึงความสำคัญในด้านสุขภาพของบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน จึงได้จัดดำเนินการตรวจสุขภาพให้แก่คณะครู  เจ้าหน้าที่-พี่เลี้ยง  และพนักงานของโรงเรียนโดยทีมงานแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลบางประกอก 9 เดินทางมาตรวจสุขภาพ ณ ลานมารีอาโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
main image
Previous   1 / 32   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow