:: ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

         
เสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566
กิจกรรม “AS Family Fun Fair”
ครั้งที่ 7 : SEVEN WONDERS SUSTAINABILITY จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
[ประมวลภาพ]
  เสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
จัดพิธีรับวุฒิบัตรให้แก่นักเรียน
ระดับปฐมวัยปีที่ 3
[ประมวลภาพ]
         
23-24 กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรม "สารนิทัศน์" ของนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1-3

[ประมวลภาพ
]
  อังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรม AS KidsBit: : Education Robot Kit
[
ประมวลภาพ
]
         
เสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 85 และ 86 โอกาสสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน
[
ประมวลภาพ
]
  พฤหัสฯที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
นิเทศการสอนนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 4 ก่อนจบการฝึกสอน
[ประมวลภาพ
]
         
อังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรมอำลาสถาบันให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 [ประมวลภาพ]
  จันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ทดสอบการอ่านภาษาไทย โดยคณะกรรมการกลาง
[
ประมวลภาพ]
         
ศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
งานวันพระคัมภีร์ เขต 1 "ศิษย์พระคริสต์ดำเนินชีวิตด้วยพระวาจา" [ประมวลภาพ
]
  ศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน การรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และการรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป
[
ประมวลภาพ
]
         
ศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรม"วันครู" เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ [ประมวลภาพ]
  พฤหัสฯที่ 12 มกราคม 2566
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
[
ประมวลภาพ
]
         
ศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน "AS Go Green Sport Day"
[ประมวลภาพ
]
  พฤหัสฯที่ 5 มกราคม 2566
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (มิสซาปีใหม่)
[
ประมวลภาพ]
         
วันที่ 3-5 มกราคม 2566
รำลึกถึงและภาวนาเพื่ออุทิศแด่พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์
[ประมวลภาพ]
  ศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565
บรรยากาศกิจกรรมคริสต์มาสภายในโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
[
ประมวลภาพ]
         
เสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565
ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ำคืนวันคริสต์มาส  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
[ประมวลภาพ]
  อาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565
ภาพบรรยากาศวันฝึกซ้อมใหญ่ละครคริสต์มาสของนักเรียนอัสสัมชัญศึกษา ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
[ประมวลภาพ]
         
พฤหัสฯที่ 22 ธันวาคม 2565
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
[
ประมวลภาพ]
  Nursery on Tour
พาน้องเตรียมอนุบาลมาส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียน ณ ห้องปฏิบัติการภายในโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาค่ะ

[
ประมวลภาพ]
         
พฤหัสฯที่ 15 ธันวาคม 2565
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนปฐมวัยปีที่ 3
[ประมวลภาพ]
  พุธที่ 14 ธันวาคม 2565
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนปฐมวัยปีที่ 1-2
[ประมวลภาพ]
 
         
วันที่ 3-5 ธันวาคม 2565
คณะผู้บริหาร และผู้ช่วยผู้อำนวยการทุกฝ่ายเข้ารับการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566
[
ประมวลภาพ]
  ศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษานำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ "เมืองโบราณ"
[
ประมวลภาพ]
         
ศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565
ฉลองศาสนนาม พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
[
ประมวลภาพ]
  ศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนไตรอัสสัมชัญ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ [ประมวลภาพ
]
         
พฤหัสฯที่ 1 ธ.ค. 2565
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษานำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เดินทางไปทัศนศึกษา
[ประมวลภาพ
]
  ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6
[
ประมวลภาพ]
         
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
คณะผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษและร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ
[
ประมวลภาพ]
  พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยวิทยาศาสตร์รอบตัว
[
ประมวลภาพ
]
         
วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมสัปดาห์ศิลปะภายใต้หัวข้อ "โลกสวยสดใสด้วยใจ อ ส ศ"
[รายละเอียด]
  อังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ "เสียงสุขแห่งสายน้ำ"
[
รายละเอียด]
         
ศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนและระลึกถึงบรรดาผู้ที่ล่วงลับ
[รายละเอียด
]
  พฤหัสฯที่ 3 พฤศจิกายน 2565
ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่เด็กนักเรียน [รายละเอียด
]
         

พุธที่ 12 ตุลาคม 2565
นักเรียนอัสสัมชัญศึกษาร่วมขับร้องเพลงในพิธีเปิดการประชุมสมาพันธ์บิชอปแห่งทวีปเอเชีย
[รายละเอียด]

  พุธที่ 12 ตุลาคม 2565
คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการภายใน หัวข้อ"หลักสูตรฐานสมรรถนะ" เพื่อออกแบบการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
[
รายละเอียด]
         
เสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565
ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม VSED จัดกิจกรรม"ตามรอย ร.๙ ก้าวกล้าอาสา" ครั้งที่ 3  [รายละเอียด]
  วันที่ 28-30 กันยายน 2565
แผนกปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
[รายละเอียด]
         
จันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรผู้นับถือศาสนาคาทอลิกร่วมสวดสายประคำ เนื่องในโอกาส "เดือนสายประคำโลก"
[รายละเอียด]
  เสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565
เข้าร่วมชมนิทรรศการ
SUSTAINABILITY EXPO 2022  
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
[
รายละเอียด]
 
         
พฤหัสฯที่ 15 กันยายน 2565
นิเทศการสอนนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 2 /2565 รายวิชาคริสต์ศาสนาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา [รายละเอียด
]
  จันทร์ที่ 12 กันยายน 2565
โรงเรียนในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 1 จัดกิจกรรมแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการ
[รายละเอียด]
         
ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2565
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
[รายละเอียด]
  ศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรองระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
[รายละเอียด]
         
ศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
รับน้องพาน้องเข้าโรงเรียน อีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสาตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
[รายละเอียด]
  ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ภายใต้หัวข้อ "สนุกคิดพิชิตการเงิน"
[รายละเอียด]
         
พุธที่ 7 กันยายน 2565
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองแม่พระบังเกิดและฉลอง 100 ปี
[รายละเอียด]
  ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์สังคมศึกษา
[รายละเอียด]
         
พุธที่ 17 สิงหาคม 2565
Science Show "พลังฟองฟู่"
ของน้องๆแผนกปฐมวัย
[รายละเอียด
]
  ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ "สืบโลกล้านปี ท่องอาณาจักรไดโนเสาร์" [รายละเอียด]
         
จันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
พิธีสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
[รายละเอียด]
  พฤหัสฯที่ 11 สิงหาคม 2565
ฉลองศาสนนาม "พระนางมารีย์ผู้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ"และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
[รายละเอียด]
         
ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนและฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ (ไตรอัสสัมชัญ)
[รายละเอียด]
  วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2565
ร่วมกิจกรรม “ค่ายฝึกอบรมเยาวชนต้นแบบจิตอาสา กลุ่มโรงเรียนในเครือคาทอลิกครั้งที่ 7” [รายละเอียด]
         
พุธที่ 27 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
[รายละเอียด]
  พุธที่ 27 กรกฎาคม 2565
ฉลองศาสนนามท่านผู้บริหาร นักบุญองค์อุปถัมภ์ของคุณพ่ออิกญาซีโอ อดิศักดิ์ สมแสงสรวง ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
[รายละเอียด]
         
พฤหัสฯที่ 16 มิถุนายน 2565
แสดงกตัญญุตาต่อครูผู้มีพระคุณ
ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ได้เติมใหญ่อย่างมีคุณภาพ "วันไหว้ครู"
[
รายละเอียด
]
  ศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
ไตรอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2565 โดยมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระเจ้าในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565
[
รายละเอียด]
         
จิตอาสานำน้องเข้าห้องเรียน
กิจกรรมเสริมสร้างนักเรียนให้มีชีวิตเพื่อผู้อื่น รู้จักมองความต้องการของสังคมรอบข้างด้วยการแสดงความมีน้ำใจฯลฯ
[รายละเอียด
]
  อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
ต้อนรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลเข้าสู่รั้วอัสสัมศึกษาในวันแรกของการเปิดภาคเรียน
[
รายละเอียด] 
         
พุธที่ 11 พฤษภาคม 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
[รายละเอียด]
  อังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
ประชุมเปิดปีการศึกษา 2565  และต้อนรับผู้บริหาร คุณพ่ออดิศักดิ์
สมแสงสรวง และบุคลากรใหม่
ของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
[รายละเอียด]
         
ศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
"อสศ. มุทิตาจิต ปีการศึกษา 2565" ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณงามความดีของคุณครูผู้เกษียณอายุการทำงาน
และครูทำงานนาน 25 ปี
[รายละเอียด]
  ศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
ประชุมครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
[รายละเอียด]
         
พฤหัสฯที่ 28 เมษายน 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ "Grammar
ยุค 5G" เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรครูในด้านภาษาอังกฤษ
[รายละเอียด]
  27-28 เมษายน 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน" [รายละเอียด]
         
พุธที่ 27 เมษายน 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การบูรณาการคุณค่าพระวรสารสู่แผนการจัดการเรียนรู้"
[
รายละเอียด]
  อังคารที่ 26 เมษายน 2565
ตรวจสุขภาพบุคลากรครู เจ้าหน้าที่
พี่เลี้ยงและพนักงาน ประจำปีการ
ศึกษา 2565
[รายละเอียด
]
         
จันทร์ที่ 25 เมษายน 2565
"การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps"
[รายละเอียด
]
  ศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565
การรับวัคซีน Pfizer สำหรับ
นักเรียนอายุ 5-11 ปี รอบแรก 
ณ โรงพยาบาลเมดพาร์ค
[รายละเอียด
]
         
17-18 กุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ "สะเต็มศึกษา" 
[รายละเอียด]
  อังคารที่ 25 มกราคม 2565
ประชุมคณะผู้บริหารและตัวแทน โรงเรียนในสังกัดเครือสังฆมณฑลเขตการศึกษาที่1 [รายละเอียด]
 
         
เสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
ชุมนุม "ยุวธรรมทูต อัครสัง
มณฑลกรุงเทพฯ" ครั้งที่ 22
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
 
[รายละเอียด]
  ศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2021
"คริสต์มาสหรรษา"เนื่องในโอกาส
สำคัญคริสต์มาสชื่นชมยินดีฉลอง
วันประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้า
[รายละเอียด]
         
พฤหัสฯที่ 30 ธันวาคม 2564
ส่งมอบความสุขแก่คณะครูและ
บุคลากร เนื่องในโอกาสคริสต์
มาสและวันขึ้นปีใหม่
[
รายละเอียด]
 
  เสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564
อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ สำหรับการจัดกิจกรรมลงมติซีนอดจัดโดยอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
[รายละเอียด]
 
         
จันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564
เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียน
ในรูปแบบ ON-SITE โดยยึด
แนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
COVID-2019 [รายละเอียด]

 
  อังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
ต้อนรับคุณพ่อ ดร.เอกรัตน์
 หอมประทุม ฝ่ายการศึกษา
โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ [รายละเอียด]
 
         
ศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564
น้อมจิตคำนับพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
โอสกาฉลองศาสนนามนักบุญองค์อุปถัมภ์ [รายละเอียด]
 
  จันทร์ที่ 29 พ.ย-1 ธ.ค. 2564
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
สำหรับการเปิดเรียน ON-SITE
ตรวจคัดกรองบุคลากรด้วยชุด
ตรวจ ATK [รายละเอียด]
 
         
       

<< Back :::

ASSUMPTIONSUKSA SCHOOL

     

  Copyright 2022 © Assumptionsuksa School
  22-23 Charoen Krung 53 Alley, Bang Rak, Bangkok 10500
  Tel. 02-6306063-4   e-mail :assumpsuksa@gmail.com  website: https://www.as.ac.th
  Update: 9 March 2022
 

  Visitors : web counter

 

 

 

 

>> VIEW MORE  [1] [2] [3] >>